Store Hus

Organisationsbestyrelse

Hvem bestemmer i Avedøre Boligselskab

Organisationsbestyrelsen er den, der har det overordnede ansvar for ledelsen af boligorganisationen (boligselskabet) og de enkelte afdelinger. Det er derfor organisationsbestyrelsens ansvar, at der stilles gode og konkurrencedygtige boliger til rådighed.


Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften af boligorganisationen, herunder driften, udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse efter de gældende regler.

Organisationsbestyrelsen består af 11 beboervalgte personer, som er udpeget af Repræsentantskabet.