Store Hus

Sorteringsanvisning

Download sorteringsanvisning og brochure.

Som beboer i Store Hus kan du sørge for, at dit affald bliver genbrugt korrekt ved at følge disse anvisninger.

Når du skal af med affald, anvises du til tre steder i Store Hus, hvor du på ansvarlig vis kan komme af med dit affald.

 • CONTAINERGÅRDEN
 • SMARTLINECONTAINERNE VED RAMPERNE UD FOR SADELMAGERPORTEN 2 OG 4
 • SKAKTRØRENE

Der er strenge krav til sortering i containergården, som skal overholdes. Sorterer vi ikke korrekt, bliver affaldet nemlig ikke afhentet af Hvidovre Kommune.

Hvis en servicemedarbejder skal sortere affaldet, vil medarbejderens tid gå fra andre vigtige opgaver i Store Hus med ringere beboerservice til følge.

Derfor er det meget vigtigt, at du sorterer korrekt, så Store Hus kan fokusere på fremadrettede forbedringer og god beboerservice.

 

CONTAINERGÅRDEN

Der er opsat containere til brug for:

 • Brandbart
 • Pap
 • Keramik, porcelæn og PVC (ikke glas)
 • Jern, metal og dåser
 • Lysstofrør og sparepærer (ikke alm. pærer)
 • Batterier
 • Tøj, sko m.v.

Der er bure til:

 • Elektronik
 • Brandfarligt affald

Der er anviste steder til:

 • Fjedermøbler
 • Hårde hvidevarer
 • Spejle, marmor og kun STORE glasgenstande
   

Brandbart

Den store vipcontainer bagerst i containergården skal kun bruges til brandbart affald - og er derfor aflåst af Ejendomskontoret for at sikre dette.

Du kan henstille brandbart affald ved siden af vipcontaineren i en gennemsigtig pose, og en servicemedarbejder vil herefter sørge for at lægge det i vipcontaineren.

Hvad er brandbart?

Brandbart er alt, du kan brænde, og som du ikke kan sortere korrekt andre steder i containergården, i skaktrørene eller i containerne på p-pladsen.

Før du beslutter dig for om noget er brandbart, er det vigtigt, at du ved præcis, hvordan du sorterer dit affald. Så læs endelig videre.

 

Pap

Papcontainerne til højre for indgangen skal kun bruges til pap, og er derfor aflåste. Forrest på containerne er der en åbning, så der er mulighed for at komme af med sammenfoldet pap.

Er der ikke plads til mere pap i containerne, skal du hensætte dit sammenfoldede pap op ad papcontainerne.

 

Keramik, porcelæn og PVC

Containeren til keramik, porcelæn og PVC er placeret til højre for indgangen.

Hvad er keramik, porcelæn og PVC?

Keramik og porcelæn kender de fleste, men der kan være tvivl, om nogle glasgenstande også kan være keramik eller porcelæn m.v. Glas er ikke keramik eller porcelæn, og skal ikke behandles som sådan. PVC kan være legetøj, sygehusartikler som blodposer og slanger, regnfrakker, gummistøvler, badebolde, ringbind, badeforhæng m.v. Plastik i almindelig forstand er som oftest ikke PVC, og skal i vipcontainer.

 

Jern og metal

Jern- og metalcontaineren og dåsecontaineren findes til højre for indgangen af containergården. Fastmonteret plastik på jern- og metalgenstande må godt lægges i containeren.

 

Lysstofrør og elsparepærer

Container til lysstofrør er gul og elsparepærer blå. Både hele og ødelagte rør og elsparepærer må komme i beholderne. Dog må almindelige glødepærer ikke komme i beholderne, da disse skal afskaffes gennem skaktrørene.

 

Batterier

Alle husholdningsbatterier kan komme i den røde beholder til højre for indgangen. Store batterier skal stilles ved siden af, og en servicemedarbejder vil herefter sørge for at fjerne dem, og opbevare dem på ansvarlig vis i aflåst brandsikret skab.

 

Tøj, sko m.v.

Alt tøj, sko m.v. kan afleveres i containeren, der er placeret tlil venstre for indgangen. Dog er det et krav, at alt bliver forsvarligt pakket i poser.

 

Elektronik

Elektronikaffald til venstre for indgangen skal sorteres i to bure: 

 • Venstre bur er til stort elektronik, herunder skærme, PC'er, fjernsyn m.v.
 • Højre bur er til alt andet elektronik.
   

Brandfarligt affald

Til højre for indgangen i containergården findes et bur, hvor du kan sætte dit brandfarlige affald. En servicemedarbejder vil herefter sørge for at fjerne det og opbevare det på ansvarlig vis i aflåst brandsikret skab.


Hvad er brandfarligt affald?

Brandfarligt affald kan være malerbøtter med terpentinbaseret maling i, dunke med væsker eller med følgende advarsler:

   

Almindelige rengøringsmidler til husholdningsbrug er IKKE brandfarlige væsker.

 

Fjedermøbler og hårde hvidevarer

Til venstre ved vipcontaineren er der afsat plads til disse genstande.

 

Spejle, store glasgenstande og marmor

Til venstre ved vipcontaineren vil du også kunne placere spejle, store glasgenstande og marmor.

 

SKAKTRØRENE/DAGRENOVATION

Skaktrørene er kun lavet til dagrenovation og må ikke bruges til anden form for affald.

Dagrenovation må IKKE hensættes ved skaktrørende, i containergården eller på andre fællesområder. 

Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, porcelæn, metal m.v. er altså ikke dagrenovation. Det betyder, at alt der ikke kan placeres i containergården og i containerne på p-pladsen, som oftest er dagrenovation.

Dagrenovation er bl.a. fordærvelige varer og lettere affald fra husholdninger, herunder bl.a. mindre emballage, papir, plastikposer, potteplanter m.v.

 

Bioaffald

Det må komme i din grønne bioaffaldsspand:
 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

Husk at madaffald altid skal afleveres i de udleverede bioposer, og du skal binde knude på dem for at minimere lugtgenerne. Er dit bioaffald meget vådt, kan det være en god idé at bruge 2 poser.

 

GLAS- OG PAPIRCONTAINERNE PÅ P-PLADSEN

Glas og flasker skal i glascontainerne.

Syltetøjsglas m.v. skal afmonteres metal- eller plastiklåget, der enten hører til under jern og metal i containergården eller i skaktrørene, hvis det er plast.

Aviser, ugeblade, reklamer, tidsskrifter, magasiner, kataloger, telefonbøger, rudekuverter, breve, fotokopier m.v. skal i papircontainerne.

Karton, mælkekartoner, bøger, vådt papir og plastbelagt papir må ikke lægges i papircontainerne, men skal i vipcontaineren med brandbart affald eller sammen med dagrenovationen i skaktrørene.

Bøger må IKKE kommes i papircontainerne, men skal i vipcontaineren med brandbart affald.