Store Hus

Fejlsortering

For at alle beboere kan benytte containergården samt Smartlinecontainere i stort omfang, er du som beboer nødsaget til at opfylde et skrapt sorteringskrav fra Hvidovre Kommunes side.

Det betyder, at Store Hus IKKE FÅR TØMT SKRALD fra containergården og Smartlinecontainere, hvis ikke alt er sorteret rigtigt.

Derfor bliver skraldet gennemgået af Ejendomskontoret for fejlsortering, og du bedes være meget opmærksom på, om du sorterer rigtigt.

Det er ikke tilladt at rode i skraldet i containergården og i Smartlinecontainerne, herunder at sprede det.

 

DER UDSTEDES EN REGNING PR. FEJLSORTERET POSE / GENSTAND / OPRYDNING PÅ

MINIMUM KR. 200,00

(Beløbets størrelse er besluttet af beboerne)

 

Gentagne forseelser accepteres ikke, og der vil blive indledt en sag om husordensbrud med henblik på overgivelse af sag til Beboerklagenævnet.

 

Nøglebrikker, der kan benyttes til containergården, er du som beboer personligt ansvarlig for. Låner du din nøglebrik ud, er du også ansvarlig. Derfor opfordres du til at være varsom, hvis du låner din nøglebrik ud, fordi manglende sortering, der kan henføres til brug af nøglebrik, resulterer i en regning på p.t. kr. 200,00 pr. pose / genstand - og ikke mindst en spærret nøglebrik.

Nøglenbrikken kan genaktiveres på Ejendomskontoret efter aftale.