Ejendomskontoret

Ejendomskontorets værdier

Effektivitet

 • Vi yder den mest effektive og bedst mulige service
 • Vi engagerer os fagligt
 • Vi er opsøgende og observante
 • Ledig tid forsøges udnyttet

Troværdighed

 • Beboerne kan stole på det vi siger og gør
 • Vi står ved hvad vi siger og gør
 • Vi erkender hvis vi har lavet en fejl
 • Vi giver ensartet information

Åbenhed

 • Vi giver tilstrækkelig og præcis information
 • Beboerne kan altid få uddybende information
 • Vi er tilgængelige og imødekommende
 • Vi svarer altid på beboerhenvendelser, så hurtigt det er muligt

 

Tryghed og respekt

 • Vi engagerer os personligt, og vi stræber efter at kunne gøre en forskel
 • Alle får en god og ordentlig behandling
 • Vi rummer forskellighed som f.eks. beboernes forskellige livsværdier og meninger