Beboerhåndbog

Indvendig vedligeholdelse

Download folder om Indvendig vedligeholdelse.

Hent oplysninger om råderet

Hent vedligeholdelsesreglementet.

Hent tilladelse til brug af vedligeholdelseskonto

 

Formålet med en indvendig vedligeholdelseskonto er at sikre en pæn og ensartet vedligeholdelse af boligerne i Store Hus.

Hver måned indsættes et beløb på en særlig konto for din bolig. Pengene er beregnet til indvendig vedligeholdelse af din bolig. Størrelsen af beløbet besluttes på afdelingsmødet.

Hvert år i januar sender KAB dig en oversigt over, hvad der står på kontoen, men du kan også få oplyst saldoen på Ejendomskontoret.

 

Vedligeholdelse af din bolig

Du kan:
1. Selv vælge at udføre et vedligeholdelsesarbejde.
2. Selv vælge at bestille håndværker,
3. eller overlade bestilling af håndværkere til Ejendomskontoret, hvis du af væsentlige årsager ikke selv er i stand til dette.

 

Hvad dækker den indvendige vedligeholdelseskonto?

Vedligeholdelseskontoen kan bruges til at dække udgifter til:

 • Maling
 • Tapetsering
 • Slibning og 3 x lakering eller letslib og 1 x lak. OBS: Der skal benyttes 2 komponent lak på trapper. 
 • I rimeligt omfang, udgifter til nødvendigt malerværktøj


Bemærk at andre udgifter ikke vil blive dækket af vedligeholdelseskontoen.
Dette gælder også, hvis du har misligholdt din bolig eller dele af den, da du selv er pligtig til at betale for al misligholdelse.

 

Hvordan gør du?

1. BESTIL TID TIL VEDLIGEHOLDELSESSYN FOR AT FÅ FORELØBIG SKRIFTLIG TILLADELSE

Når du ønsker at gøre brug af din vedligeholdelseskonto, skal du før ALT ANDET kontakte Ejendomskontoret for at booke en tid til et vedligeholdelsessyn.

Du må ikke igangsætte arbejder eller indkøbe varer, før du har fået udført synet, og har fået foreløbig skriftlig tilladelse til at kunne benytte din indvendige vedligeholdelseskonto.

Får du ikke denne foreløbige skriftlige tilladelse vedrørende brug af vedligeholdelseskontoen, vil du blive nægtet at få udbetalt pengene efterfølgende.

Synet er en besigtigelse af din bolig og det ønskede vedligeholdelsesarbejde, så du kan få en godkendelse på, om du kan benytte din indvendige vedligeholdelseskonto til dit vedligeholdelsesarbejde.

Kontoen kan bruges til at dække udgifter til maling, tapetsering, slibning og lakering af gulvene, samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj. Du kan IKKE få udbetalt penge fra kontoen til løn for eget arbejde.

Det er heller IKKE nogen selvfølge, at du kan benytte kontoen til dit ønskede vedligeholdelsesformål.

Hvis en medarbejder fra Ejendomskontoret vurderer, at f.eks. soveværelset trænger mere til vedligeholdelse end stuen, eller at gulvene trænger væsentligt mere til slibning og lakering, end væggene trænger til maling, kan det være, at du bliver anvist, hvordan og hvor pengene fra den indvendige vedligeholdelseskonto skal anvendes.

Samtidig med at du booker en tid til dit første vedligeholdelsessyn, kan du på Ejendomskontoret få oplysninger om:

 • Saldo på vedligeholdelseskontoen
 • Vedligeholdelsesreglement
 • Hvordan du bruger din vedligeholdelseskonto
 • Hjælp og gode råd

 

2. 6-MÅNEDERS FRIST

Når du har fået din foreløbige skriftlige tilladelse af Ejendomskontoret, skal dit vedligeholdelsesarbejde være færdiggjort senest 6 måneder efter dato for den skriftlige tilladelse.

Får du ikke færdiggjort vedligeholdelsesarbejdet inden for fristen og/eller er dit vedligeholdelsesarbejde ikke udført håndværksmæssigt korrekt, vil du ikke få hverken hel eller delvis udbetaling fra den indvendige vedligeholdelseskonto, og tilladelsen vil herefter bortfalde.

Du må derfor igen booke en tid til et vedligeholdelsessyn for at opnå en skriftlig tilladelse til at vedligeholde din bolig.

 

3. BESTIL TID TIL GODKENDELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN

Har du fået skriftlig tilladelse, og har du / din håndværker udført dit vedligeholdelsesarbejde håndværksmæssigt korrekt og inden for fristen, skal du sørge for at søge godkendelse af arbejdet på Ejendomskontoret.
Du skal derfor sørge for at bestille tid på Ejendomskontoret.

Ved godkendelsen vil en medarbejder fra Ejendomskontoret besigtige arbejdet. Du kan enten vælge at indlevere en nøgle til Ejendomskontoret eller eventuelt selv være til stede ved besigtigelsen, selv om din tilstedeværelse dog ikke er et krav.

Dog skal du, før udbetaling fra den indvendige vedligeholdelse kan ske, sørge for at:

 • Underskrive udbetalingsblanketten – dette kan du gøre på Ejendomskontoret i forbindelse med din foreløbige skriftlige godkendelse.
 • Udlevere bankkontonummer og telefonnummer på dig selv og/eller oplyse at udbetaling skal ske helt eller delvist og direkte til forhandleren / håndværkeren.
 • Udlevere udspecificerede fakturaer fra momsregistrerede forhandlere og / eller momsregistrerede håndværkere (andre fakturaer accepteres ikke) på dit vedligeholdelsesarbejde. 
  Vær opmærksom på, at fakturaerne kun må beskrive det skriftligt godkendte arbejde.

 

Begrænsninger i brug af kontoen

Vedligeholdelseskontoen kan ikke bruges til genopretning af skader, som skyldes misligholdelse, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig brug.

Fakturaer fra forhandlere eller håndværkere, der ikke er momsregistrerede, afvises som manglende dokumentation, og adgang til vedligeholdelseskontoen nægtes.

Den dag du opsiger din bolig, lukker vedligeholdelseskontoen, og du kan ikke få udbetalt fra den.

Såfremt du har udgifter på foreløbige godkendte vedligeholdelsesarbejder, skal du sørge for at få vedligeholdelsesarbejdet godkendt, før du siger din bolig op, så du, din forhandler eller håndværker kan få pengene udbetalt.

 

Tilladelse til at påbegynde dit vedligeholdelsesarbejde bortfalder, hvis:

- Du har opsagt dit lejemål, før du modtager en foreløbig skriftlig tilladelse.

- Du har opsagt dit lejemål, efter du har modtaget foreløbig skriftlig tilladelse, men inden du har færdiggjort dit vedligeholdelsesarbejde.

- Du har opsagt dit lejemål inden du har fået endelig skriftlig godkendelse af Ejendomskontoret.