Beboerhåndbog

Indflytningssyn

Download brochure om vigtig information til indflyttende beboer og måleraflæsningsskema

 

Store Hus er en B-ordning

Din bolig i Store Hus er ikke nyistandsat ved indflytning. Ejendomskontoret sørger for, at du inden for de første 14 dage af din lejeperiode får en pæn, ren og ryddelig bolig. Det kan betyde, at du i de første 14 dage af din lejeperiode vil få besøg af håndværkere, rengøringsfolk og/eller servicemedarbejdere, der udbedrer mislighold og de fejl og mangler, der er i boligen. Du kan i de første 14 dage af din lejeperiode også være tvunget til at tåle, at gulvene bliver afhøvlet og lakeret.

 

Udlevering af nøgler

I forbindelse med nøgleudlevering skal du huske at afsætte ca. en time til at få alt praktisk på plads omkring din indflytning, da der i forbindelse med overlevering af nøgler til dig skal foretages et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport, der kræver din tilstedeværelse i boligen. 

Husk gyldig fuldmagt og legitimation hvis du ikke selv er til stede på dagen for indflytning.

Ved afhentning af nøgler får du følgende udleveret:

  • 3 stk. nøgler til hoveddør og postkasse (samme nøgle)
  • 2 stk. adgangsbrikker til bl.a. elevator, døre i.f.m. vaskeri, cykelkælder og containergård
    (Penthouseboliger modtager 3 stk. adgangsbrikker)
  • 1 stk. vaskekort (adgangsgivende til dør til vaskeri og til maskiner)

Herudover får du udleveret diverse vigtige informationer og retningslinjer, som du er nødt til at have kendskab til som beboer i Store Hus. 

 

Indflytningssyn

Indflytningssynet laves på samme tidspunkt som nøgleoverleveringen, og foregår mellem dig som beboer og en medarbejder fra Ejendomskontoret. Medarbejderen skriver sammen med dig de fejl- og mangler ned, som du umiddelbart kan se.

Kan du ikke være til stede ved indflytningssynet, kan du sende en anden, der har en skriftlig fuldmagt til at handle på dine vegne. Se gyldig fuldmagt.

Ved indflytningssynet får du eller din stedfortræder (med gyldig fuldmagt og legitimation) udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Husk at være opmærksom på fristen for øvrige fejl og mangler på 14 dage fra den kontraktslige indflytningsdato da du ellers bliver ansvarlig for udbedring af disse ved en eventuel fraflytning.