Beboerhåndbog

Husk før indflytning

Download brochure om vigtig information til indflyttende beboer.

 

Før indflytning skal du huske: 

  1. Store Hus hører under en B-ordning og derfor er din bolig ikke nyistandsat ved indflytning.
  2. At få en tid på Ejendomskontoret for at afhente nøgler m.v. eller acceptere skriftlig indkaldelse om dato og tidspunkt for indflytning/indflytningssyn.
  3. At du skal fremvise underskrevet genpart af kontrakt og kvittering for indbetaling af første måneds husleje og indskud, da dette er en forudsætning for, at du kan få udleveret nøgler m.v. til din bolig.
  4. At du i forbindelse med indflytningssyn skal afsætte ca. en time, for at få alt det praktiske på plads omkring din indflytning, da der i forbindelse med overlevering af nøgler skal foretages et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport, der kræver din tilstedeværelse i boligen. Du vil i forbindelse med indflytningssynet også få vist containergård, vaskeri og kælderrum. Du skal møde op på Ejendomskontoret i 2A på det angivne tidspunkt, som fremgår i indkaldelsen til indflytningssynet.
  5. At du skal udarbejde en gyldig fuldmagt til en anden person, hvis du ikke selv kan være til stede ved afhentning af nøgler og ved indflytningssynet.