Beboerhåndbog

Hunde er IKKE tilladt i Store Hus

Det er besluttet af beboerne i Store Hus, at det IKKE er tilladt at holde hund, men kun er tilladt at holde én kat.

Dette er beskrevet i Store Hus' husorden.

 

Det er ikke tilladt at have besøg af hund eller hunde i pleje, og det er derfor heller ikke tilladt at have hund med i elevatorerne eller andre steder i afdelingen.

Det er dog tilladt at have servicehund.

 

Der kan desværre ikke gives dispensation for hundeforbuddet, hverken mundtligt eller skriftligt.

Overholdes hundeforbuddet ikke, vil sagen blive overdraget til KAB's juridiske afdeling med henblik på at viderebringe sagen for Beboerklagenævnet.