Beboerhåndbog

Fejl og mangler

Download brochure om vigtig information til indflyttende beboer.

 

Store Hus er en B-ordning. Din bolig i Store Hus er ikke nyistandsat ved indflytning. Ejendomskontoret sørger for, at du inden for de første 14 dage af din lejeperiode får en pæn, ren og ryddelig bolig. Det kan betyde, at du i de første 14 dage af din lejeperiode vil få besøg af håndværkere, rengøringsfolk og/eller servicemedarbejdere, der udbedrer mislighold og de fejl og mangler, der er i boligen. Du kan i de første 14 dage af din lejeperiode også være tvunget til at tåle, at gulvene bliver afhøvlet og lakeret.

 

Senest 14 dage efter lejeaftalens begyndelse skal du skriftligt anmelde
til Ejendomskontoret, hvis der er fejl og/eller mangler i boligen. I modsat
fald risikerer du, at du hæfter for udbedring af disse ved fraflytning.

 

For at få godkendelse af Ejendomskontoret på din fejl-og mangelliste vil du blive indkaldt til et fejl- og mangelsyn i din bolig for at kunne konstatere omfanget.

Ejendomskontoret skal tage stilling til de anmeldte fejl og mangler. Eventuelle uoverensstemmelser om fejl og mangler eller omfanget heraf afgøres af beboerklagenævnet. Herefter vil ejendomskontoret sørge for enten at udbedre fejl og manglerne og/eller sørge for at notere de fejl og mangler ned, der ikke gøres noget ved.

 

Din fejl- og mangelliste vil blive sendt som et link til din mailadresse, som bilag til indflytningsrapporten for at sikre, at du ikke kommer til at hæfte økonomisk for disse ved fraflytning.

Du skal huske at skrive navn, bolignummer og telefonnummer på din fejl- og mangelliste.