Beboerhåndbog

Brug af vedligeholdelseskontoen

Ved indflytning

Du får automatisk lov til at benytte din indvendige vedligeholdelseskonto ved indflytning, dog skal du afvente, at Ejendomskontoret udleverer skriftlig tilladelse til dig i forbindelse med indflytningssynet.

 

Den indvendige vedligeholdelseskonto må benyttes til:

  • Ikke nyistandsatte gulve.
  • Alle vægge og lofter, paneler og døre.

 

Vær opmærksom på, at du blandt andet skal overholde tid for færdiggørelse af vedligeholdelsesarbejdet, udføre arbejdet håndværksmæssigt korrekt, indkalde til endeligt vedligeholdelsessyn, få endelig godkendelse m.v. for at få udbetalt fra den indvendige vedligeholdelseskonto.