Beboerhåndbog

Klager over andre beboere

Download vejledning
 

Vi lægger stor vægt på, at der er plads til alle i Store Hus.

Når det er sagt, så skal vi understrege, at det på ingen måde gælder beboere, som bevidst overtræder husordenen.

Vi har en del gange brugt mange ressourcer fra Ejendomskontorets side på beboere, som bevidst overtræder husordenen, men har været udsat for, at sagerne ikke bliver taget alvorligt af beboeren, før vi på lovlig vis har kunnet stoppe beboeren i at udøve larm ved at varsle, at sagen bliver overgivet til Beboerklagenævnet med henblik på ophævelse af lejemålet, eller før vi sendte sagen i Juridisk afdeling i KAB til viderebehandling. Juridisk afdeling i KAB anbefaler os ikke at behandle sager, som ikke er dokumenterede og skrive til beboere om klagesager uden bevisførelse, både fordi vi skal være sikre på, at vi skriver til den rigtige beboer, og fordi beboerklagenævnet/retten afviser enhver sag, der ikke er dokumenteret.

Derfor er vi nødt til at bede om følgende fra din side:

  • Din klage skal være præcis. Den skal indeholde en nøje beskrivelse af det påklagede forhold, dato og tidspunkt for generne.
  • Den påklagede beboers navn og adresse skal være oplyst i klagen.
  • Klagen skal endvidere indeholde underskrifter eller særskilte vidneforklaringer fra vidner, der har overværet den påklagede hændelse.
  • Der skal være min. to klager fra to forskellige lejemål på den samme sag, før vi skriver til beboer.
  • Flere eksempler om lignende eller andre overtrædelser kan anføres på klagen med eventuelle vidneerklæringer på disse hændelser.

Vi vil derfor bede om, at du retter klagen til, og sender den underskrevet til os. Vi vil derefter behandle klagen.

Vi er klar over, at det tager lidt længere tid for dig at opfylde punkterne, men det er nødvendigt for sagsbehandlingen.