Beboerhåndbog

Afgift

For at alle beboere kan have glæde af et rent Store Hus og af en ryddelig pæn containergård, er du som beboer nødsaget til at bidrage - og det er der rigtig mange, der gør.

Dog kan det alligevel falde enkelte beboere svært ikke at efterlade skrald på fællesarealer eller at sortere korrekt.
 

Husk at det altid er muligt at spørge Ejendomskontoret om råd til, hvordan du sorterer korrekt.
 

Lader du stå til og forlader et fællesområde eller containergården efterladende f.eks. dagsrenovationslignende affald, eller har du rodet i efterladt affald og spredt det over et område, vil Ejendomskontoret udstede en afgift pr. gang / pr. fejlsorteret pose / genstand på min. kr. 200,00 eller for medgået tid.

Beløbets størrelse er besluttet af beboerne.