Beboerhåndbog

Overvågning og nøglebrikker

Video-overvågning

Beboerne har tidligere besluttet at der skulle opsættes tryghedsskabende overvågningskameraer på de fleste fællesarealer i Store Hus. Derfor har vi i dag kameraer placeret på de fleste fællesområder. 

Optagelserne bliver iht. lovgivningen gemt i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. Politiet har adgang til overvågningen, ligesom ejendomskontoret kan gøre brug af den, i tilfælde af hærværk. Ser ejendomskontoret henkastning af affald eller lign. ifm. at der f.eks. undersøges en hærværkssag, må dette materiale, jvf. datatilsynet, godt benyttes til husordenssagen.    

 

Nøglebrikker

Det har desværre vist sig, at der er andre end Store Hus' beboere, der benytter "lånte" nøglebrikker.

Nøglebrikkerne er du som beboer personligt ansvarlig for, og ved udlåning er du også ansvarlig. Dette gælder også hvis du benytter din nøglebrik til at lukke fremmede ind i huset. 

Derfor opfordres du til at være varsom, da hændelser der kan henføres til brug af din nøglebrik, resulterer i brud på husorden - og ikke mindst en spærret nøglebrik. 


Nøglebrikken kan genaktiveres på Ejendomskontoret efter aftale.

 

Vi gør opmærksom på at det IKKE er tilladt at lukke fremmede ind i Store Hus!