Beboerhåndbog

Forsikring

Store Hus har en forsikring, der dækker bygningerne. Den dækker dog ikke hærværk. Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo, glas og kumme. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring.