Beboerhåndbog

Affald på fællesarealer

Vi er alle glade for et rent Store Hus.

Desværre henstilles der mange effekter rundt omkring i bebyggelsen, hvilket IKKE er tilladt.

Det kan være af midlertidig karakter og dreje sig om en time eller to, men desværre er mange af effekterne almindelig dagsrenovation, der ikke er blevet afleveret i skaktrøret, eller effekter til containergården, og bliver derfor ikke fjernet.

Ejendomskontoret bruger meget tid på at finde frem til de ansvarlige, og det er tidskrævende - og tiden kunne bruges på tiltag andre steder.

Kan hensatte effekter på fællesarealerne henføres til en bestemt adresse, vil der blive sendt en regning på min. kr. 200,00 pr. genstand/pose.

Beløbets størrelse er besluttet af beboerne i Store Hus.