Beboerhåndbog

Når du skal bore

I Store Hus skal der anvendes borehammer for at gennembryde betonvæggene. 

En sådan hammer kan lånes af beboerne på Ejendomskontoret mod fremvisning af legitimation.

Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt, og må kun foregå på følgende tidspunkter:

- Hverdage mellem kl. 8:00 - 19:00

- Lørdage mellem kl. 10:00 - 15:00

- Søn- og helligdage kl. 10:00 - 15:00 

 

Du må ikke bore huller hverken i fuger eller i fliser.

Det skyldes, at badeværelset i bruseafsnittet er renoveret efter nogle særlige vigtige håndværksmæssige metoder, fordi tætheden for vandgennemtrængning bag fliserne skal bevares fuldstændig tæt.

Den vandtætte membran, som fliserne er sat op på, må ikke gennembores med skruer eller andet til eventuelt badeforhæng eller andre ophæng i brusedelen.

Du må heller ikke bore i gulvklinkerne, da risikoen for vandnedsivning derved vil være til stede.

Sker dette alligevel, vil du blive opkrævet for udgiften til reetablering af forholdene samt for følgevirkningerne af skaden.