Beboerhåndbog

Husleje, forbrug og forsikring

Huslejen skal betales senest den 5. i måneden.

Hvis huslejen ikke betales til tiden, opkræves et gebyr. Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (PBS).

 

Huslejestigninger

Stigninger i huslejen bliver meddelt skriftligt med 3 måneders varsel, mens ændring i varmeopkrævningen kan ske med 1 måneds skriftlig varsel.

 

Betaling af varme

Du vil senest 4 måneder, efter KAB har modtaget varmeafregningen fra Avedøre Fjernvarmeværk, modtage dit varmeregnskab i din postkasse.

 

Betaling af el

Du skal selv sørge for at være tilsluttet el-forsyningen og betale forbrug direkte til leverandør.

 

Forsikringer

Store Hus har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand og stormskade. Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo, glas og kumme. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.