Beboerhåndbog

Opsætning af skillevæg

Det er selvfølgelig tilladt at opsætte skillevæg i sin bolig. Du skal dog først ALTID indhente skriftlig tilladelse hos Ejendomskontoret.

Tilladelse gives under betingelse af, at:

  • Ejendomskontoret før opsætning besigtiger din bolig og standen af gulvet, hvor skillevæggen skal opsættes. Trægulvet skal i hele boligen være i pæn stand uden slid og ikke helt eller delvist misligholdt.
  • Du afventer en skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret, før du igangsætter arbejdet.
  • Skillevægge opsættes efter håndværksmæssige forskrifter.
  • Du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis skillevæggen forårsager skade på bygningsdele, inventar m.v.
  • Ejendomskontoret får mulighed for at syne arbejdet efter endt udførsel, inden en måned fra dato for ansøgningen. Du er ansvarlig for at indkalde til dette syn. Tidsfristen er for at undgå at der ikke, i mellemtiden fra tilladelsen er givet, sker for meget slid på trægulvet.
  • Alle omkostninger, der er forbundet med håndværker eller indkøb af materialer og montering, afholdes af dig ved opsætning, og alle retableringsarbejder i forbindelse med din egen fjernelse af skillevæggen i din lejeperiode afholdes af dig.

Overholder du ikke alle ovennævnte punkter, vil du desværre ikke kunne opnå tilladelse til at kunne fraflytte din bolig uden at skulle retablere forholdene.

Kontakt Ejendomskontoret for at få tilsendt en ansøgning på opsætning af skillevæg. Afhent den på Ejendomskontoret eller download ansøgning.