Beboerhåndbog

Lægning af vinyl- el. linoleumsgulv

Betingelserne
for lægning af vinyl- eller linoleumsgulv er følgende:

  • At ejendomskontoret før pålægning skal besigtige dit trægulv i boligen og standen af det. Trægulvet skal i hele boligen være i pæn stand, uden slid og ikke helt eller delvist misligholdt.
  • At du afventer en skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret, før du igangsætter arbejdet.
  • At vinyl- eller linoleumsgulvet lægges efter håndværksmæssige forskrifter, og er limet i kanterne, således at der ikke kan trænge vand ind under vinylen eller linoleummet.
  • At du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis vinyl eller linoleumsgulvet viser sig ikke at være limet, så vinylen eller linoleummet dækker over eventuelle senere opståede vandskader, der forårsager skade på bygningsdele, inventar, hårde hvidevarer m.v. Har du en faktura, der beskriver dette, vil vi meget gerne bede om denne.
  • At ejendomskontoret får mulighed for at syne arbejdet efter endt udførelse, inden en måned fra dato for ansøgningen. Du er ansvarlig for at indkalde til dette syn. Tidsfristen er for at undgå at der ikke i mellemtiden, fra tilladelsen er givet, sker for meget slid på trægulvet.
  • At alle omkostninger der er forbundet med håndværker eller indkøb af materialer og montering, afholdes af dig ved pålægning, og alle reetableringsarbejder i forbindelse med din egen fjernelse af vinyl- eller linoleumsgulvet i din lejeperiode afholdes af dig.

 

Overholder du ikke alle ovenævnte punkter, vil du desværre ikke kunne opnå tilladelse til
at kunne fraflytte din bolig uden at skulle reetablere forholdene.

Kontakt Ejendomskontoret for at få tilsendt en ansøgning på lægning af vinyl- eller linoleumsgulv. Afhent den på Ejendomskontoret eller download ansøgning