Beboerhåndbog

Installation af egne hårde hvidevarer

Download ansøgning om installation af egne hvidevarer.

 

Det er selvfølgelig tilladt at installere vaskemaskine, opvaskemaskine og kondenstørretumbler i din bolig.

Du skal dog først ALTID indhente skriftlig tilladelse hos Ejendomskontoret.

Tilladelse gives på betingelse af, at:

  • Alle omkostninger, der er forbundet med installationen, afholdes af dig ved såvel opsætning som nedtagning samt reetablering.
  • Installationen er udført håndværksmæssigt korrekt, og opfylder alle lovmæssige krav. Tilslutning skal ske til godkendt vådrumsstik.
  • Der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine ikke sker kobling direkte på blandingsbatteriet.
  • Der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine bliver monteret en oversvømmelsesventil.
  • Du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis installationen direkte eller indirekte forårsager skade på bygningsdele, inventar m.v.
  • Der til enhver tid er en gældende indboforsikring for boligen, og at en sådan kan fremvises ved synet.
  • Der skal fremvises faktura fra elektriker og autoriseret VVS, hvis den opføres uden for vådrumszonen.
  • Vaskemaskinen/opvaskemaskinen skal synes og godkendes af vores synsmedarbejder inden den tages i brug.