Beboerhåndbog

Gyldig fuldmagt

Husk skriftlig gyldig fuldmagt, hvis du sender en stedfortræder, der kan repræsentere dig ved fraflytningen.

Husk at din stedfortræder også skal medbringe legitimation.

 

I en gyldig fuldmagt fremgår det klart, at din stedfortræder kan repræsentere dig i alle henseender i forbindelse med fraflytningen - og ikke kun omhandle f.eks. overleveringen af nøglen til beboelsen, da det vil betyde, at fuldmagten ikke kan bruges til at fuldføre et fraflytningssyn.

Det vil betyde for dig, at fraflytningssynet bliver gennemført uden medvirken af andre end Ejendomskontorets repræsentant, og at du som fraflyttende beboer enten vil få kopi af fraflytningsrapporten sammen med prisbrevet, eller senest 14 dage efter fraflytningssynet har fundet sted.