Beboerhåndbog

Fraflytningssyn

Fraflytningssynet foregår elektronisk.

Du kan downloade brochure om fraflytning og vedligeholdelsesreglement.

 

På den sidste hverdag i den måned, du kontraktsligt kan fraflytte, foretager Ejendomskontoret et fraflytningssyn, hvor en ansat fra Ejendomskontoret gennemgår din bolig. Se mere i brochuren om vigtig information ved fraflytning ovenfor.

Fraflytter du eventuelt før, du kontraktligt kan fraflytte, vil fraflytningssynet gennemføres senest 14 dage efter, du skriftligt har meldt din sidste beboelsesdag til Ejendomskontoret eller KAB.

Du kan enten henvende dig i god tid og aftale en tid på Ejendomskontoret, eller du kan vente til, at du bliver indkaldt skriftlig om dagen om tidspunkt for fraflytningssynet.

Inden fraflytningssynet skal du totalt rydde og rengøre boligen og kælderrum - se mere under boligens stand ved fraflytningssyn.

 

Kan du ikke selv deltage ved fraflytningssynet, kan du give skriftlig fuldmagt til en stedfortræder. Husk din stedfortræder på at medbringe legitimation. Du indestår herefter for de aftaler, der indgås med din stedfortræder.

Senest ved fraflytningssynet skal du aflevere 3 x nøgler, 2 x adgangsbrikker og 1 x vaskekort.

Ved fraflytningssynet får du udleveret en kopi af fraflytningsrapporten. Er du ikke til stede, vil Ejendomskontoret sende den til dig senest 14 dage efter, fraflytningssynet har fundet sted, eller sammen med dit prisbrev som du vil modtage senest 14 dage efter, at fraflytningssynet har fundet sted.

Skal der foretages istandsættelsesarbejder, er et prisbrev din oplysning om, hvad udgifterne anslået beløber sig til.