Beboerhåndbog

Boligens stand ved fraflytningssyn

Du kan downloade brochure om fraflytning og vedligeholdelsesreglement.

 

Da du som ny beboer i Store Hus flyttede ind, var boligen normalistandsat. Derfor skal du, når du flytter, sørge for at den næste beboer kan overtage i samme stand, som du gjorde, da du ellers kommer til at betale for dette. Dog er undtaget:

 1. De installationer du har fået skriftlig tilladelse til at blive siddende.
 2. Arbejder som afdelingen valgte ikke at udbedre ved indflytning, jf. indflytningsrapport.
 3. Fejl og mangler som afdelingen valgte ikke at udbedre ved indflytning, jf. fejl- og mangelrapport (afleveret skriftligt til Ejendomskontoret senest 14 dage efter indflytningen).
 4. Slid og ælde.

 

Det er ikke muligt at videregive egne installerede:

 • hårde hvidevarer
 • installationer og inventar

til kommende beboere, da disse fysisk skal fjernes fra boligen ved fraflytning. Dette gælder alt løsøre, som ikke kan overtages af ny indflyttende beboer.

 
Ved synet vurderes boligen på følgende punkter:
 1. Misligholdelse - afholdes af dig som fraflyttende beboer.
 2. Rydning - afholdes af dig som fraflyttende beboer.
 3. Rengøring - afholdes af dig som fraflyttende beboer.
 4. Reetablering - afholdes af dig som fraflyttende beboer.
 5. Slid og ælde - afholdes af afdelingen.
Disse punkter skal være udbedret inden udflytningssynet, fordi du ved synet afleverer nøglerne, og derfor ikke længere har adgang til boligen.
 
Hvad er misligholdelse?
Der er tale om misligholdelse, når boligen eller dele af denne er forringet som følge af fejlagtig brug, når noget mangler i boligen, forkert vedligeholdelse, forkert bemaling eller uforsvarlig adfærd hos dig, din husstand eller andre, du har givet adgang til boligen. Herunder anses det også som misligholdelse, hvis der i din bolig er behov for ekstraordinær rengøring.
Ofte set som forglemmelser hos fraflyttende beboere:
 1. Gulvenes stand, herunder slid gennem lakken, dybe ridser og hakker.
 2. Rengøringens omfang, se under punktet "Rengøring".
 3. Forkert bemaling, herunder brug af forkert maling, maling på stikkontakter, håndtag, gulve, ringeklokke m.v.
 
Hvad er rydning?
Alt i boligen, herunder altan(er), og i depot- eller kælderrum skal ryddes.
Ofte set som forglemmelse hos beboere:
 1. Manglende nedtagninger af gardinstænger, stang til badeforhæng, hylder, beslag, knivholdere, kroge, ledninger og lamper m.v. (ekskl. badeværelseslampen og toiletrulleholderen).
 2. Efterladte møbler, gardiner og effekter - også på fællesareal.
 
Hvad er rengøring?
En rengøring både ser og føles ren og pæn.
Ofte set som forglemmelser hos beboere:
 1. ALLE hjørner, kroge, lister, gummilister, nagelfast inventar, radiatorer og bag disse, udsugning, emfang og andre hårde hvidevarer og tilbehør m.v.
 2. Afrimning af køl/frys.
 3. ALT kalk på fliser, i bruseren, vandhaner, toilet, vaske m.v.
 4. ALT afrensning af maling på steder hvor maling ikke hører til, bl.a. på stikkontakter, gummilister, dørklokker, låse, håndtag, gulve, trapper eller andre ubemalede flader eller flader, hvor malingen lapper ind over kanter eller inventar, hvor det ikke hører hjemme, vægmaling på døre og paneler, panelmaling på vægge og lofter m.v.
 5. Pudsning af vinduer/ruder ude og inde.
 
Hvad er reetablering?
Alt i boligen skal være som ved indflytning med undtagelse af, hvad der er givet skriftlige tilladelser på fra Ejendomskontoret, og almindelig slid og ælde.
Ofte set som forglemmelser hos beboere:
 1. Huller i vådzone, herunder i fuger og fliser.
 2. Huller i vægge grundet kabelføring.
 3. Beslag der ikke er nedtaget.
 4. Ikke godkendte installationer.