Beboerhåndbog

Opsigelse af lejemål

Du skal sende eller aflevere din opsigelse til følgende:

KAB

Enghavevej 81

2450 København SV

kab@kab-bolig.dk

33 63 10 00

 

eller

 

Ejendomskontoret i Store Hus

Sadelmagerporten 2A

2650 Hvidovre

ek-storehus@kab-bolig.dk

36 77 03 44

 

Du kan skrive et brev, bruge opsigelsesskema eller sende en mail.

Hvis du har ekstra lejemål, som pulterrum, kælderrum eller en garage, så skriv det venligst i opsigelsen. Alle i husstanden bedes underskrive opsigelsen.

  1. Der er 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. KAB skal modtage din opsigelse senest den første hverdag i måneden inden kl. 12.00. Modtager KAB f.eks. din opsigelse den 29. august, gælder opsigelsen fra den 1. september, og du skal betale husleje for september, oktober og november måned, og fraflytte senest 30. november 2012.
  2. Du må selvfølgelig godt flytte, før de 3 måneders opsigelse er gået. Flytter du tidligere, så skriv datoen i opsigelsen. KAB vil herefter forsøge at genudleje din bolig så hurtigt som muligt.
  3. KAB sender altid en bekræftelse på en modtaget opsigelse. Har du glemt at underskrive din opsigelse, bliver du bedt om at underskrive en kopi af bekræftelsen og returnere den i en vedlagt svarkuvert. KAB begynder først genudlejning, når de har modtaget den underskrevne bekræftelse.
  4. Du skal oplyse din nye adresse og eventuelt telefonnummer, så KAB kan sende en flytteopgørelse og komme i kontakt med dig.
  5. Du skal aftale et fraflytningssyn med Ejendomskontoret som skal finde sted senest 14 dage efter din fysiske fraflytning eller på dagen, hvor du kontraktslig skal fraflytte.
  6. Din opnotering på den interne venteliste / oprykningsventelisten i afdelingen bliver slettet, når KAB modtager din opsigelse.
  7. Hvis du opsiger en bolig for et dødsbo, bedes du fremsende kopi af skifteretsattesten.
  8. Vedligeholdelseskontoen bliver lukket, når boligen opsiges. Du skal derfor sørge for, at vedligeholdelsesarbejder i boligen er udført, godkendt af Ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du siger op. Se yderligere informationer.
  9. Du kan hente opsigelsesskema.
  10. Du kan downloade brochure om vigtig information ved fraflytning og vedligeholdelsesreglement.