Beboerhåndbog

Ejerskabserklæring - overdragelse af effekter

Fraflytter og indflytter kan ved hjælp af en ejerskabserklæring aftale at overdrage effekter som kan være gardiner, hårde hvidevarer, skabe osv.

En kopi af ejerskabserklæringen samt fotos af det overdragede løsøre arkiveres af synsmedarbejderen

under lejemålet.