Beboerhåndbog

Brug af vedligeholdelseskontoen

Den dag du opsiger din bolig lukker vedligeholdelseskontoen, og du kan ikke få udbetalt fra den.

Såfremt du har udgifter på foreløbige godkendte vedligeholdelsesarbejder, skal du sørge for at få vedligeholdelsesarbejdet godkendt, før du siger din bolig op, så du, din forhandler eller håndværker kan få pengene udbetalt.

 

Har du ikke fået vedligeholdelsesarbejdet godkendt, før du siger din bolig op, udbetales der ikke fra den indvendige vedligeholdelseskonto, og du skal færdiggøre vedligeholdelsesarbejdet for egen regning. 

Tilladelse til at påbegynde dit vedligeholdelsesarbejde bortfalder, hvis: 

  • Du har opsagt dit lejemål, før du modtager en foreløbig skriftlig tilladelse.
  • Du har opsagt dit lejemål, efter du har modtaget foreløbig skriftlig tilladelse, men inden du har færdiggjort dit vedligeholdelsesarbejde. 
  • Du har opsagt dit lejemål, inden du har fået endelig skriftlig godkendelse af Ejendomskontoret.