Beboerhåndbog

Prisoverslag og endelig flytteopgørelse

På baggrund af udflytningssynet indgår Ejendomskontoret aftale med håndværkere, der sætter boligen i stand i overensstemmelse med fraflytningsrapporten.

 

Den foreløbige opgørelse

Senest 14 dage efter fraflytningssynet sender Ejendomskontoret dig et prisoverslag, som estimerer, hvad afdelingen forventer, at det koster at sætte den bolig, du flytter fra, i stand. Det er den foreløbige opgørelse over istandsættelsesudgifter og beregningen af din eventuelle andel heraf opdelt på arbejder.

 

Den endelige flytteopgørelse

KAB sender den endelige flytteopgørelse over istandsættelsesudgifterne m.v. til dig ca. 1 måned efter, at den sidste håndværkerregning er modtaget i KAB. Den endelige flytteopgørelse over istandsættelsesudgifterne indeholder oplysninger om hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet og hvorledes din andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet.

Udgifterne til istandsættelse og eventuel skyldig husleje m.v. modregnes i indskuddet. Hvis indskuddet ikke dækker, skal der betales det beløb, der fremgår af flytteopgørelsen.

Varme- og elmåler aflæses i forbindelse med udflytningssynet og skrives på udflytningsrapporten.

Den endelige afregning af varmeudgiften sker i forbindelse med udarbejdelsen af årets varmeregnskab.