Beboerhåndbog

Indsigelse og Beboerklagenævn

Indsigelse

Du kan som fraflyttet beboer gøre skriftlig indsigelse over for afdelingen til Ejendomskontoret, når du har modtaget den endelige afregning fra KAB, ca. 6 uger fra fraflytningssynet har fundet sted. Ejendomskontoret vil herefter behandle sagen igen og vil fremkomme med en endelig afgørelse, og modtager gerne materiale, der understøtter din indsigelse.

 

Beboerklagenævn

Er du som beboer ikke enig i Ejendomskontorets endelige afgørelse, må du rette henvendelse til Beboerklagenævnet. Men afgørelserne er ikke nødvendigvis endelige, og en afgørelse i Beboerklagenævnet kan viderebringes til Boligretten.