Store Hus

Repræsentantskab

Den øverste ledelse

Repræsentantskabet er øverste myndighed for Avedøre Boligselskab. Repræsentantskabet består af 31 repræsentanter i alt. Alle 11 medlemmer af organisationsbestyrelsen er "fødte" medlemmer af Repræsentantskabet.
Herudover har boligafdelingen Avedøre Stationsby Nord 11 repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelsen, boligafdelingen Avedøre Stationsby Syd har 11 repræsentanter, hvoraf 9 er udpeget af afdelingsbestyrelsen og 2 er valgt på afdelingsmødet og boligafdelingen Store Hus har 5 repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Formanden for Avedøre Boligselskab er ligeledes formand for repræsentantskabet.


Repræsentantskabet behandler og træffer beslutning om:

 • Valg af revisor.
 • Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab.
 • Boligorganisationens administrations- og byggepolitik.
 • Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
 • Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
 • Grundkøb.
 • Iværksættelse af nyt byggeri.
 • Nedlæggelse eller salg af en afdeling.
 • Ændring af vedtægterne.
 • Opløsning af boligorganisationen.
 • Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før 1. juli 2000.
 • Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.


Repræsentantskabet godkender vedtægter, årsregnskab og beretning for Avedøre Boligselskab. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 • Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
 • Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 • Grundkøb.
 • Iværksættelse af nyt byggeri.
 • Pantsætning af afdelingernes ejendomme.


Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetence til organisationsbestyrelsen for Avedøre Boligselskab eller tilbagekalde delegeret kompetence.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.