Selskabslokale

Udlejningsbestemmelser og krav

Selskabslokalet er af brandmyndighederne godkendt til max. 50 personer.

 

Ved lejemålets begyndelse:

Pkt. 1 Selskabslokalet kan kun lejes af beboere i Store Hus

Pkt. 2 Udlejningen omfatter selskabslokalet, dets inventar, hvidevarer, service m.v.

Pkt. 3 Du er som lejer forpligtet til at være til stede, mens selskabslokalet benyttes og er ansvarlig for, at bestemmelserne om leje af selskabslokaler samt husordenen overholdes. Overholdes dette ikke fra din side, vil du fremover blive nægtet tilladelse til at leje lokalet i to år.

Pkt. 4 Senest fredag morgen mellem kl. 8-9 skal du betale depositum, og vi aktiverer din nøglebrik, så du kan få adgang til lokalet. Det er dit eget ansvar at betale depositum og få aktiveret din nøglebrik. Ejendomskontoret er uden ansvar, hvis dette tidspunkt ikke overholdes. Leje refunderes ikke ved manglende betaling af depositum. Du skal selv sørge for at rette henvendelse til Ejendomskontoret og lave en ny aftale, hvis fredagen er en helligdag.

Pkt. 5 Ved lejemålets start, bør du undersøge, at al fast og løst inventar og hvidevarer og service er intakt og/eller er optalt. Du kan kontrollere efter den udleverede inventarliste.

"Udlejningsbestemmelser og krav til rengøring" vil også samtidigt blive gennemgået med dig.

 

Hvis der er uoverensstemmelser i forhold til inventarlisten, mangler der noget, er der skader, eller er lokalet ikke rengjort tilfredsstillende, skal dette påtales overfor ejendomskontoret straks og senest en time efter udlevering af nøgler. Efter denne time anses selskabslokalet overtaget fra din side uden bemærkninger.

 

Pkt. 6 Du er som lejer erstatningspligtig for alle skader på service, inventar og bygningsdele forårsaget i udlejnings-perioden. Du skal være indforstået med, at erstatning modregnes i depositum.

Pkt. 7 Rygning i selskabslokalet er IKKE tilladt.

Pkt. 8 Anvendelse af søm, skruer, tegnestifter, tape og lignende på inventar og bygningsdele er IKKE tilladt.

Pkt. 9 Der er et musikanlæg med højtalere i lokalet, hvor der er mulighed for at afspille egen playliste på tlf., tablet eller computer. Tilslutningsmuligheder er bluetooth og aux via minijack. Der er ligeledes mulighed for at bruge projekter med HDMI tilslutning. Hvis du ønsker levende musik, kan dette kun ske efter aftale med Ejendomskontoret.

Pkt. 10 Musik og sang må kun foregå for lukkede døre og vinduer. Du må ikke udvise støjende adfærd på de tilstødende arealer, som f.eks. gangene. Tag hensyn til de omkringboende. Henstilling fra omkringboende om at dæmpe støjende adfærd, skal straks efterkommes.

Pkt. 11 Gæsteparkering til selskabslokalet skal ske på de til Store Hus tilhørende afmærkede parkeringspladser. Gæstetilladelser kan udleveres af Ejendomskontoret.

 

Når lokalet forlades:

Pkt. 1 Du skal efterlade lokalet ryddet og rengjort – se ”Krav til rengøring” nedenfor.

Pkt. 2 Du skal efterlade borde, stole og andet inventar i samme opstilling, som ved overtagelse af lokalet. Skal borde, stole m.m. omrokeres, LØFTES disse, og trækkes ikke hen over gulvet, da det giver mærker, som kun kan fjernes ved overfladeslibning af gulvet. Hvis gulvet får påført skader vil udgiften for denne behandling blive fratrukket dit depositum.

Pkt. 3 Du skal sætte eventuelt ituslået service og beskadiget inventar frem i køkkenet, så der er mulighed for hurtig kontrol.

Pkt. 4 Du skal huske at efterse, at alle maskiner (undtagen køleskab/fryser i køkken) og lys er slukket, at alle vinduer er lukkede, og at døre er aflåste, når lokalet forlades.

Pkt. 5 Din nøglebrik vil automatisk blive spærret for adgang til lokalet, når lejen er ophørt.

Pkt. 6 Ethvert tvivlsspørgsmål i forbindelse med manglende oprydning, rengøring, misligholdelse af inventer og service, afgøres alene af Ejendomskontoret og Afdelingsbestyrelsen.

 

Efterfølgende:

Pkt. 1 Du får afregnet dit depositum indenfor 14 dage efter leje af lokalet.

Pkt. 2 Tilbagebetaling af depositum sker med eventuel modregning af udgifter til skader, manglende oprydning, manglende eller mangelfuld rengøring, for misligholdelse eller mangelfuld rengøring på inventar eller service.


Hvis depositummet ikke dækker kravet, vil du modtage en særskilt opkrævning for det resterende beløb.

 

Følgende skal selv medbringes:

 • Karklude og viskestykker
 • Køkkenrulle og toiletpapir
 • Kaffe- og te-filtre
 • Duge og servietter
 • Affaldsposer til affaldsspand i køkken

 

Krav til rengøring

Du bedes som lejer af selskabslokalet være opmærksom på, at rengøringsniveauet er højt, og at det forventes, at lokalet bliver afleveret i samme stand, som når du lejer det.

Det forventes også af dig som lejer, at du udover at passe på lokalet også passer på inventar og service, da du ellers er erstatningsansvarlig over for det, du ødelægger.

Læs også lejekontrakten og check inventarlisten grundigt, før du lejer selskabslokalet, sådan at misforståelser undgås.

 

Entre

 • Polering af spejl
 • Aftørring af skabe
 • Støvsugning af tæppe
 • Rengøring af gulv

Køkken

 • Rengøring og afkalkning af vask
 • Rengøring af køleskab/fryser
 • Rengøring af mikroovn
 • Rengøring af komfur
 • Rengøring af ovn
 • Rengøring og afkalkning af kaffemaskine
 • Rengøring af opvaskemaskiner
 • Rengøring af bordplade
 • Rengøring af skabe
 • Rengøring af gulv
 • Tømning af skrald

Lokalet

 • Rengøring af borde
 • Rengøring af stole
 • Rengøring af gulv
 • Rengøring af borde
 • Rengøring af hylder
 • Rengøring af vægge
 • Rengøring af døre/karme
 • Rengøring af paneler
 • Rengøring af sofa
 • Rengøring af sofapuder
 • Rengøring af sofabord
 • Rengøring af sideborde
 • Rengøring af barområde
 • Rengøring af køleskab
 • Rengøring af vinduskarme
 • Rengøring af radiatorer
 • Tjek gardiner
 • Tjek stolehynder

Toiletter + forrum

 • Rengøring af toiletter
 • Rengøring af håndvaske
 • Rengøring af gulv
 • Rengøring af vægge
 • Rengøring af rullebord
 • Polering af spejle
 • Tømme papirkurve

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.