Du kan roligt glæde dig til at holde fest i Store Hus' selskabslokale.

Selskabslokalet er beliggende i Sadelmagerporten 2, kælderen.

Lokalet rummer både et stort festlokale med borde og stole til 40 gæster samt en bardisk og et sofaarrangement. Der er endvidere musikanlæg, så du også kan bruge sin smartphone til at afspille musik fra.

Herudover et køkken med alt, hvad du kan tænke dig inden for køkkenudstyr, herunder også alt service til 40 personer, kaffemaskiner, elkoger, mikroovn ud over de helt gængse hårde hvidevarer som køleskabe, opvaskemaskiner, keramiske kogeplader og varmtluftsovn.

Der er både herre- og dametoilet samt stor entre med garderobe.

 

Kontakt ejendomskontoret i åbningstiden for reservation af selskabslokalet.

PDF-udgave af lejekontrakt.

PDF-udgave af inventarliste

Depositum er i øjeblikket kr. 1.500,00, og lejen kr. 800,00. Beløbenes størrelser er besluttet af beboerne.

Du kan vælge at reservere selskabslokalet i god tid på Ejendomskontoret mod betaling på 800,- og visning af legitimation. Du skal senest indbetale depositummet på 1.500,- ved afhentning af nøglen.

Ved annullering af lejekontrakten med mindre end en måneds varsel før lejeperiodens begyndelse, tilfalder lejen på kr. 800,00 Store Hus.

Husk at læse Udlejningsbestemmelserne og krav til rengøring og checke inventarlisten for selskabslokalet.

Her kan du se hvilken service selskabslokalet har ved udlejning PDF-udgave af inventarliste.

Du bedes som lejer af selskabslokalet være opmærksom på, at du som lejer, udover at passe på lokalet, også skal passe på inventar og service, da du ellers er erstatningsansvarlig over for det, du ødelægger.

Læs også Udlejningsbestemmelserne og krav til rengøring samt lejekontrakt grundigt før du lejer selskabslokalet, sådan at misforståelser undgås.

PDF-udgave af Udlejningsbestemmelserne og krav til rengøring.

 

Selskabslokalet er af brandmyndighederne godkendt til max. 50 personer.

 

Ved lejemålets begyndelse:

Pkt. 1 Selskabslokalet kan kun lejes af beboere i Store Hus

Pkt. 2 Udlejningen omfatter selskabslokalet, dets inventar, hvidevarer, service m.v.

Pkt. 3 Du er som lejer forpligtet til at være til stede, mens selskabslokalet benyttes og er ansvarlig for, at bestemmelserne om leje af selskabslokaler samt husordenen overholdes. Overholdes dette ikke fra din side, vil du fremover blive nægtet tilladelse til at leje lokalet i to år.

Pkt. 4 Nøglen til lokalerne kan du afhente fredag mellem kl. 8-9 på Ejendomskontoret. Det er dit eget ansvar at afhente nøglen på dette tidspunkt, og Ejendomskontoret er uden ansvar for udlevering af nøgler, hvis dette tidspunkt ikke overholdes. Afhenter du ikke nøglen i rette tid, refunderes leje for selskabslokalet ikke. Du skal selv sørge for at rette henvendelse til Ejendomskontoret og lave en ny aftale, såfremt fredagen for afhentning af nøglen er en helligdag.

Pkt. 5 Ved lejemålets start, bør du undersøge, at al bygningskonstruktion, fast og løst inventar og hvidevarer og service er intakt og/eller er optalt. Du kan kontrollere efter den udleverede Inventarliste, som vil blive nøje gennemgået med dig på dagen, hvor du afhenter nøglen. "Udlejningsbestemmelser og krav til rengøring" vil også samtidigt blive nøje gennemgået med dig.

Hvis der er uoverensstemmelser i forhold til inventarlisten, mangler der noget, er der skader, eller er lokalet ikke rengjort tilfredsstillende, skal dette påtales overfor ejendomskontoret straks og senest en time efter udlevering af nøgler. Efter denne time anses selskabslokalet overtaget fra din side uden bemærkninger.

Pkt. 6 Du er som lejer erstatningspligtig for alle skader på service, inventar og bygningsdele forårsaget i udlejnings-perioden. Du skal være indforstået med, at erstatning modregnes i depositum.

Pkt. 7 Rygning i selskabslokalet er IKKE tilladt.

Pkt. 8 Anvendelse af søm, skruer, tegnestifter, tape og lignende på inventar og bygningsdele er IKKE tilladt.

Pkt. 9 Der må ikke benyttes andet end det i lokalet installerede musikanlæg, bestående af CD-afspiller og radio. Såfremt du ønsker levende musik, kan dette kun ske efter aftale med Ejendomskontoret.

Pkt. 10 Musik og sang må kun foregå for lukkede døre og vinduer. Du må ikke udvise støjende adfærd på de tilstødende arealer, som f.eks. gangene. Tag hensyn til de omkringboende. Henstilling fra omkringboende om at dæmpe støjende adfærd, skal straks efterkommes.
Pkt. 11 Gæsteparkering til selskabs-lokalet skal ske på de til Store Hus tilhørende afmærkede parkeringspladser ved carportene.

 

Når lokalet forlades:

Pkt. 1 Du skal efterlade lokalet ryddet og rengjort – se denne folders ”Krav til rengøring”.

Pkt. 2 Du skal efterlade borde, stole og andet inventar i samme opstilling, som ved overtagelse af lokalet. Skal borde, stole m.m. om rokeres, LØFTES disse, og trækkes ikke hen over gulvet, da det giver mærker, som kun kan fjernes ved overfladeslibning af gulvet. Hvis gulvet får påført skader vil udgiften for denne behandling blive fratrukket dit depositum.

Pkt. 3 Du skal sætte eventuelt ituslået service og beskadiget inventar frem i køkkenet, så der er mulighed for hurtig kontrol.

Pkt. 4 Du skal huske at efterse, at alle maskiner (undtagen køleskab/fryser i køkken) og lys er slukket, at alle vinduer er lukkede, og at døre er aflåste, når lokalet forlades.

Pkt. 5 Du skal huske at aflevere nøglen til lokalerne på Ejendomskontoret den efterfølgende hverdag mellem kl. 8.00-9.00

Pkt. 6 Ethvert tvivlsspørgsmål i for-bindelse med manglende opryd-ning, rengøring, misligholdelse af inventer og service, afgøres alene af Ejendomskontoret og Afdelingsbestyrelsen.

 

Efterfølgende:

Pkt. 1 Du får afregnet dit depositum indenfor 10 dage.


Pkt. 2 Tilbagebetaling af depositum sker med eventuel modregning af udgifter til skader, manglende oprydning, manglende eller mangelfuld rengøring, for misligholdelse eller mangelfuld rengøring på inventar eller service.


Hvis depositummet ikke dækker kravet, vil du modtage en særskilt opkrævning for det resterende beløb.

 

Følgende skal selv medbringes :

 • Karklude og viskestykker
 • køkkenrulle og toiletpapir
 • Kaffe- og te-filtre
 • Duge og servietter
 • Affaldsposer til affaldsspand i køkken

Krav til rengøring

Du bedes som lejer af selskabslokalet være opmærksom på, at rengøringsniveauet er højt, og at det forventes, at lokalet bliver afleveret i samme stand, som når du lejer det.

Det forventes også af dig som lejer, at du udover at passe på lokalet også passer på inventar og service, da du ellers er erstatningsansvarlig over for det, du ødelægger.

Læs også lejekontrakten og check inventarlisten grundigt, før du lejer selskabslokalet, sådan at misforståelser undgås.

 

Entre

 • Polering af spejl
 • Aftørring af skabe
 • Støvsugning af tæppe
 • Rengøring af gulv

Køkken

 • Rengøring og afkalkning af vask
 • Rengøring af køleskab/fryser
 • Rengøring af mikroovn
 • Rengøring af komfur
 • Rengøring af ovn
 • Rengøring og afkalkning af kaffemaskine
 • Rengøring af opvaskemaskiner
 • Rengøring af bordplade
 • Rengøring af skabe
 • Rengøring af gulv
 • Tømning af skrald

Lokalet

 • Rengøring af borde
 • Rengøring af stole
 • Rengøring af gulv
 • Rengøring af borde
 • Rengøring af hylder
 • Rengøring af vægge
 • Rengøring af døre/karme
 • Rengøring af paneler
 • Rengøring af sofa
 • Rengøring af sofapuder
 • Rengøring af sofabord
 • Rengøring af sideborde
 • Rengøring af barområde
 • Rengøring af køleskab
 • Rengøring af vinduskarme
 • Rengøring af radiatorer
 • Tjek gardiner
 • Tjek stolehynder

Toiletter + forrum

 • Rengøring af toiletter
 • Rengøring af håndvaske
 • Rengøring af gulv
 • Rengøring af vægge
 • Rengøring af rullebord
 • Polering af spejle

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.